An istorya manungod sa tulong Hebreo makakapakusog kan satong determinasyon na magin maimbod ki Jehova

3:16-20, 26-29

Sigun sa minasunod na mga teksto, ano an kalabot sa pagigin maimbod ki Jehova?