Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

Mga Saksi ni Jehova

Pumili nin lengguwahe Bicol

 PAMUMUHAY BILANG KRISTIYANO

Madunong na Gamiton an mga Literatura sa Bibliya

Madunong na Gamiton an mga Literatura sa Bibliya

Itinukdo ni Jesus: “Inako nindong daing bayad, itao nindong daing bayad.” (Mat 10:8) Sinusunod ta an malinaw na instruksiyon na iyan paagi sa dai paghagad nin bayad sa mga tawo para sa kopya nin Bibliya o sa mga literaturang basado sa Bibliya. (2Co 2:17) Pero mahalagang marhay na mga katotoohan hali sa Tataramon nin Diyos an mababasa sa mga publikasyon na iyan. Bakong basta-basta an ginibong paghihinguwa asin an ginastos na kuwarta sa pag-imprenta asin pagpadara kan mga literaturang iyan sa mga kongregasyon sa bilog na kinaban. Kaya, kumua sana kita kan talagang kaipuhan ta.

Magin mapagmansay kun nagtatao nin literatura, dawa kun nagsasagibo nin pagpapatotoo sa publiko. (Mat 7:6) Imbes na basta sana ipanao an mga publikasyon sa mga nag-aaragi, hinguwahon na kaulayon sinda para maaraman kun interesado sinda. Masisimbag mo daw nin iyo an maski saro sa mga hapot na nasa kahon? Kun dai ka sigurado kun baga interesado an saro, mas marahay na tawan mo siya nin tract. Pero, kun maghagad siya nin magasin o ibang publikasyon, tatawan ta siya nin kopya.—Tal 3:27, 28.