Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

Mga Saksi ni Jehova

Pumili nin lengguwahe Bicol

 PAMUMUHAY BILANG KRISTIYANO

Kun Paano Magigin Maigot na Paraadal kan Kasuratan

Kun Paano Magigin Maigot na Paraadal kan Kasuratan

Gusto mo daw magin maimbod dawa may pagbalo arog ni Daniel? Maigot na pinag-adalan ni Daniel an Tataramon nin Diyos, kaiba an harararom na propesiya kaiyan. (Da 9:2) An maigot na pag-adal sa Bibliya makakatabang para magdanay kang maimbod. Paano? Mapapakusog kaiyan an pagtubod mong mauutob an mga panuga ni Jehova. (Jos 23:14) Makakatabang iyan na lalo mo pang mamutan an Diyos, na mapahiro saimo na gibuhon an tama. (Sal 97:10) Pero paano ka mapuon? Pag-isipan an minasunod na mga suhestiyon.

  • Ano an mga puwede kong pag-adalan? Kaiba sa marahay na rutina nin pag-adal an pag-andam sa mga pagtiripon kan kongregasyon. Mas kapaki-pakinabang an semanal na pagbasa sa Bibliya kun matao ka nin oras para i-research an mga punto na dai mo nasasabutan. Arog nin iba, puwede mo man pag-adalan an mga propesiya sa Bibliya, an mga aspekto kan bunga kan espiritu nin Diyos, pagbiyahe ni apostol Pablo bilang misyonero, o an mga linalang ni Jehova. Kun igwa kang naisip na hapot sa Bibliya, isurat iyan asin gibuhon mo iyan na tema sa sunod mong pag-adal.

  • Sain ako puwedeng kumua nin mga impormasyon? Para sa mga pagpipilian, hilingon an video na Mga Research Tool sa Paghanap nin Espirituwal na mga Kayamanan. Halimbawa, i-research kun arin na mga nasyon an kaiba sa pambilog na kinaban na mga kapangyarihan na irinerepresentar kan mga hayop sa Daniel kapitulo 7.

  • Gurano kalawig ako dapat mag-adal? Mahalaga an regular na pag-adal para magdanay na makusog sa espirituwal. Puwedeng haralipot ngunang sesyon nin pag-adal sa puon dangan luway-luway na dagdagan an oras sa pag-adal. An pag-adal sa Tataramon nin Diyos garo pagkalot nin nakatagong kayamanan; pag mas dakul kang nakukua, mas gaganahan kang magkalot! (Tal 2:3-6) Kaya, mas mamawuton mo an Tataramon nin Diyos, asin magigin rutina mo na an pag-adal sa Bibliya.—1Pe 2:2.

ANO AN IRINEREPRESENTAR KAN MGA HAYOP SA KAPITULO 7 KAN DANIEL?

  • Da 7:4

  • Da 7:5

  • Da 7:6

  • Da 7:7

DAGDAG NA HAPOT:

Paano nautob an Daniel 7:8, 24?

PARA SA SUNOD NA PAG-ADAL:

Ano an irinerepresentar kan mabangis na mga hayop sa Kapahayagan kapitulo 13?