Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

Mga Saksi ni Jehova

Pumili nin lengguwahe Bicol

 PAMUMUHAY BILANG KRISTIYANO

Epektibo Daw Nindong Nagagamit an mga JW.ORG Contact Card?

Epektibo Daw Nindong Nagagamit an mga JW.ORG Contact Card?

Huli sa nagdadangadang na dakulang kahurasaan, apretadong marhay an satong paghuhulit. (Tal 24:11, 12, 20) Tanganing matabangan an mga tawo, puwede tang gamiton an mga contact card para darahon an atensiyon ninda sa Tataramon nin Diyos asin sa satong website. Igwa iyan nin code na may link sa video na Ta’no ta Kaipuhan Mag-adal nin Bibliya? asin nin imbitasyon na kumua nin dagdag na impormasyon o mag-request nin pag-adal sa Bibliya. May mga tawo na nag-aalangan na mag-ako nin babasahon pero okey lang sainda na magbukas sa satong website. Dai mag-alangan na tawan sinda nin contact card. Pero dai magwalat nin contact card sa mga dai nagpahiling nin interes.

Mantang kamo nasa aroaldaw nindong gibuhon, puwede nindong makua an interes kan iba paagi sana sa pagsabi: “May gusto akong itao saindo. Mahihiling mo sa card na ini an sarong website na may libreng impormasyon asin mga video dapit sa manlain-lain na tema.” (Ju 4:7) Dahil sadit sana an card, puwede kamong makapagdara nin nagkapira kaini para maitao sa iba kada may pagkakataon.