Mapoprotektaran kita kan mga pamantayan ni Jehova. Pero tanganing makinabang diyan, dapat ta iyan na pahalagahan asin isapuso. (Tal 7:3) Pag tinugutan nin sarong lingkod ni Jehova na sumuki an saiyang puso, madali siyang mabibiktima kan mapang-akit asin mapandayang mga taktika ni Satanas. Mababasa sa Talinhaga kapitulo 7 an dapit sa sarong hoben na lalaki na tinugutan an saiyang puso na dayaon siya. Ano an manunudan ta sa nagibo niyang salá?

 • Paghiling

  7:10

 • Pangmati

  7:13

 • Pangnamit

  7:14

 • Pamarong

  7:17

 • Pandangog

  7:21

 • Hinihinguwa ni Satanas na irayo kita ki Jehova paagi sa pag-akit sa satong limang pangmati para makagibo kita nin salá

 • An kadunungan asin pakasabot makakatabang sa sato na mahiling an maraot na mga epekto kan salang paggawi asin malikayan an mga peligro sa satong espirituwalidad