Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

Mga Saksi ni Jehova

Pumili nin lengguwahe Bicol

 KAYAMANAN NA YAON SA TATARAMON NIN DIYOS | AMOS 1-9

“Hanapa Nindo si Jehova, Asin Mabuhay Kamo”

“Hanapa Nindo si Jehova, Asin Mabuhay Kamo”

5:6, 14, 15

Ano an buot sabihon kan paghanap ki Jehova?

  • Nangangahulugan iyan nin padagos na pagkua nin kaaraman dapit ki Jehova asin pamumuhay kauyon kan saiyang mga pamantayan

Ano an nangyari sa mga Israelita kan dai ninda hinanap si Jehova?

  • Dai na ninda ‘ikinaanggot an maraot’ asin dai na ninda ‘namutan an marahay’

  • Isinentro ninda an saindang buhay sa pagpaugma sa saindang sadiri

  • Binaliwala ninda an paggiya ni Jehova

Ano an itinatao sa sato ni Jehova tanganing mahanap niyato siya?