Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

Mga Saksi ni Jehova

Pumili nin lengguwahe Bicol

 KAYAMANAN NA YAON SA TATARAMON NIN DIYOS | MIQUEAS 1-7

Ano an Hinahagad sa Sato ni Jehova?

Ano an Hinahagad sa Sato ni Jehova?

6:6-8

Aram ni Jehova an satong mga limitasyon asin dai niya hinahagad sa sato an dai niyato kayang itao. Sa pagmansay nin Diyos, an relasyon ta sa satong mga tugang sarong mahalagang kabtang kan tunay na pagsamba. Kun gusto niyato na akuon ni Jehova an satong mga atang, dapat na tinatrato niyato na may pagkamuot asin paggalang an satong mga tugang.