Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

Mga Saksi ni Jehova

Pumili nin lengguwahe Bicol

 PAMUMUHAY BILANG KRISTIYANO

“An Pinagsaro nin Diyos . . . ”

“An Pinagsaro nin Diyos . . . ”

Kahagadan sa Katugunan ni Moises na magpreparar nin legal na kasuratan an sarong lalaki na nag-iisip na makipagdiborsiyo. Paagi kaini, napugulan an banwaan na magin pabigla-bigla sa pagdiborsiyo. Pero kan panahon ni Jesus, pinagin pasil kan mga lider nin relihiyon an pagdiborsiyo. Puwede nang idiborsiyo kan lalaki an saiyang agom sa ano man na klase nin dahilan. (study note na “certificate of dismissal” sa Mar 10:4, nwtsty-E; study notes na “divorces his wife,” “commits adultery against her” sa Mar 10:11, nwtsty-E) Idinuon ni Jesus an katotoohan na an pag-aguman awtorisado asin inestablisar ni Jehova. (Mar 10:2-12) An agom na lalaki asin babayi magigin “sarong laman” sa sarong permanenteng pag-ibanan. An solamenteng basehan na suno sa Kasuratan para sa diborsiyo, sigun sa kaagid na pagkasaysay sa Mateo, iyo an “seksuwal na imoralidad.”​—Mat 19:9.

Ngunyan, an pagmansay kan dakul na tawo sa pag-aguman bakong arog kan pagmansay ni Jesus, kundi arog kan sa mga Fariseo. Pag nagkakaproblema, nakikipagdiborsiyo tulos sinda. Sa kabaliktaran, an mga mag-agom na Kristiyano seryoso sa saindang sumpaan sa kasal asin pinagmamaigutan na mapangganahan an mga kasakitan paagi sa pag-aplikar kan mga prinsipyo sa Bibliya. Pagkatapos na hilingon an video na Pinagkakasararo kan Pagkamuot Asin Respeto an Pamilya, simbagon an minasunod na mga hapot:

  • Paano mo puwedeng iaplikar an Talinhaga 15:1 sa saindong pag-aguman, asin taano ta mahalaga iyan?

  • Paano mo malilikayan an mga problema kun iaaplikar mo an Talinhaga 19:11?

  • Kun dai mo na makaya an mga problema sa saindong pag-aguman, imbes na mag-isip na ‘Makipagdiborsiyo na kaya ako?’ anong mga hapot an dapat mong pag-isipan?

  • Paano ka magigin mas marahay na agom na lalaki o agom na babayi kun iaaplikar mo an Mateo 7:12?