Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

Mga Saksi ni Jehova

Pumili nin lengguwahe Bicol

 KAYAMANAN NA YAON SA TATARAMON NIN DIYOS | MARCOS 9-10

Sarong Nakakapakusog sa Pagtubod na Bisyon

Sarong Nakakapakusog sa Pagtubod na Bisyon

9:1-7

Isip-isipa an namati ni Jesus, durante kan bisyon kan pagkaliwat kan itsura niya, kan madangog niya an saiyang Ama sa langit na nagsasabi na inuuyunan siya kaini. Siguradong napakusog kaini si Jesus na makayanan an mga kasakitan na aatubangon niya. Dakulaon man an nagin epekto kan bisyon na ini ki Pedro, Santiago, asin Juan. Si Jesus talaga an Mesiyas, asin tama sana na naghinanyog sinda sa saiya. Pakalihis nin mga 32 na taon, nagigirumduman pa ni Pedro an nangyari asin kun paanong huli kaiyan mas urog na nagin siyerto sa saiya “an mga tataramon nin propesiya.”—2Pe 1:16-19.

Maski ngani dai ta mismo nahiling an kahanga-hangang bisyon na ini, nahihiling niyato an kautuban kaiyan. Namamahala na si Jesus bilang sarong makapangyarihan na Hadi. Dai mahahaloy, ‘lulubuson na niya an saiyang pandadaog,’ na maresulta sa sarong matanos na bagong kinaban.—Kap 6:2.

Paano napapakusog an saimong pagtubod pag nahihiling mo an kautuban kan mga propesiya sa Bibliya?