Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

Mga Saksi ni Jehova

Pumili nin lengguwahe Bicol

 KAYAMANAN NA YAON SA TATARAMON NIN DIYOS | SALMO 19-25

An mga Hula Nagtatao nin mga Detalye Dapit sa Mesiyas

An mga Hula Nagtatao nin mga Detalye Dapit sa Mesiyas

TEKSTO

HULA

KAUTUBAN

Salmo 22:1

Garo baga papabayaan nin Diyos

Mateo 27:46; Marcos 15:34

Salmo 22:7, 8

Tutuya-tuyaon mantang nasa hariging pasakitan

Mateo 27:39-43

Salmo 22:16

Ipapako sa harigi

Mateo 27:31; Marcos 15:25; Juan 20:25

Salmo 22:18

Pagbuburunutan an saiyang bado

Mateo 27:35

Salmo 22:22

Manginginot sa pagpahayag kan pangaran ni Jehova

Juan 17:6