An sinasabing magigin bisita sa tolda ni Jehova iyo idtong mga katuod nin Diyos, o mga nagtitiwala asin nagkukuyog sa saiya. Sinasabi kan Salmo 15 kun ano an hinahanap ni Jehova sa sarong katuod.

AN BISITA NI JEHOVA DAPAT . . .

  • may integridad

  • nagtataram kan katotoohan, dawa sa saiyang puso

  • nagtataong onra sa mga kapwa niya lingkod ni Jehova

  • inuutob an sinasabi niya, dawa dipisil iyan kun minsan

  • nagtatabang sa mga nangangaipo na dai naghahalat nin ano man na karibay

AN BISITA NI JEHOVA DAI . . .

  • nangtsitsismis o nangpapakaraot

  • naggigibo nin maraot sa kapwa

  • inaaprobetsaran an Kristiyanong mga tugang niya

  • nakikiasosyar sa mga dai naglilingkod o dai nagkukuyog ki Jehova

  • nag-aako nin suhol