7:1-4, 8-10, 15

  • Daing takot na ibinuyagyag ni Jeremias an mga kasalan asin pagsagin-sagin kan mga Israelita

  • Ibinilang kan mga Israelita na an templo sarong anting-anting na maprotektar sa sainda

  • Ipinaaram sa sainda ni Jehova na dai matatahuban kan ginigibo nindang ritwal nin pag-atang an saindang kasalan

Pag-isipan: Paano niyato masisigurado na an satong pagsamba kauyon kan kabutan ni Jehova asin bakong basta rutina sana na mayo sa buot?

Si Jeremias sa trangkahan kan harong ni Jehova