Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

Mga Saksi ni Jehova

Pumili nin lengguwahe Bicol

 MAGIN ANDAM SA MINISTERYO

Pagpauswag kan Satong Kakayahan sa Ministeryo—Paggibo nin Sadiring Presentasyon kan Magasin

Pagpauswag kan Satong Kakayahan sa Ministeryo—Paggibo nin Sadiring Presentasyon kan Magasin
PAGKADISPLEY
Text
Ritrato

KUN TAANO TA MAHALAGA: Minsan ngani an sampol na mga presentasyon sa workbook na ini nagtatao nin magayon na ideya, an mga iyan giya sana. Dapat sabihon mo iyan sa sadiri mong tataramon. May gusto ka daw na ibang pamamaagi o mas magkakainteres daw sa ibang tema an mga tawo sa teritoryo nindo? Kun iyo, pagkatapos mong mabasa an magasin, mapag-adalan an sampol na mga presentasyon, saka mahiling an video kan mga demonstrasyon, puwede mong gibuhon an minasunod na suhestiyon.

KUN PAANO GIGIBUHON:

Haputon an sadiri, ‘Gagamiton ko daw an sampol na presentasyon?’

IYO

  • Paghandaan an inot na sasabihon. Pagkatapos magtaong galang, sabihon sa halipot an tuyo mo sa pagbisita. (Halimbawa: “Yaon po ako ta . . . ”)

  • Pag-isipan kun paano mo ilalaog an hapot, an teksto, saka an alok. (Halimbawa: Sa pag-introdusir kan teksto, puwede mong sabihon: “An nakakakontentong simbag sa hapot na iyan yaon mismo digdi.”)

DAI

  • Magpili nin tema sa magasin na nahiling mong magkakainteres an mga tawo sa teritoryo nindo

  • Mag-isip nin hapot na makakapukaw nin interes saka makakaengganyar sa kagharong na makipag-ulay pero dai man mabugtak saiya sa alanganon. (Halimbawa: An mga hapot sa pahina 2 kan mga magasin.)

  • Magpili nin tekstong babasahon. (Kun Awake! an iaalok mo, opsiyonal an pagbasa nin teksto huling dinisenyo ini para sa mga daing gayong aram sa Bibliya o tibaad disganado pa ngani sa relihiyon.)

  • Sa saro o duwang sentence, mag-isip nin sasabihon kun paano makikinabang an kagharong sa pagbasa kan artikulo

ARIN MAN DIYAN

  • Maghanda nin hapot na sisimbagon sa pagdalaw liwat

  • Maggibo nin nota para matabangan ka kun ano an sasabihon sa sunod