Ipinahayag ni Job an pagtitiwala niya sa kakayahan nin Diyos na buhayon siya liwat

14:7-9, 13-15

  • Ginamit ni Job na halimbawa an sarong kahoy, posibleng an kahoy nin olibo, tanganing ipahiling an pagtitiwala niya sa kakayahan nin Diyos na buhayon siya liwat

  • Huling mahiwas an naaabot kan mga gamot nin olibo, kaya kaining tumubo giraray dawa putol na an puon. Sagkod na buhay pa an mga gamot, masupang giraray iyan

  • Pag uminuran na pakatapos nin grabeng tigmara, an naalang na pungo nin olibo puwedeng mabuhay giraray. An mga gamot kaiyan nagkakaigwa nin mga supang na minasanga na garo bagong tinanom