Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

Mga Saksi ni Jehova

Pumili nin lengguwahe Bicol

 KAYAMANAN NA YAON SA TATARAMON NIN DIYOS | JEREMIAS 51-52

Nagkakatotoo an Gabos na Detalye kan mga Hula ni Jehova

Nagkakatotoo an Gabos na Detalye kan mga Hula ni Jehova

Eksaktong ihinula ni Jehova an mga mangyayari sa maabot

Parapana na kabilang sa mga bantay kan hadi nin Persia

‘[Patarumon] an mga pana’

51:11, 28

  • Ekspertong mga parapana an mga Medo asin Persiano saka pana an pinakaarmas ninda sa pakikilaban. Pinapatarom ninda an saindang mga pana tanganing mas madali ining maglagbas sa target

‘An mga [parapakilaban] nin Babilonya nag-uruntok sa pakikilaban’

51:30

  • Mababasa sa Nabonidus Chronicle: “Linaog kan hukbo ni Ciro an Babilonya nin daing pakikilaban.” Posibleng nangangahulugan ini na mayo nin grabeng ralaban na nangyari asin ini kauyon kan hula ni Jeremias

An Nabonidus Chronicle

‘An Babilonya magigin tambak [nin mga gapo asin] siya magigin kagabaan sagkod nuarin pa man’

51:37, 62

  • Puon 539 B.C.E., luway-luway na nawara an kabantugan kan Babilonya. Plinano ni Alejandrong Dakula na gibuhon iyan na kabisera kan imperyo niya, pero bigla siyang nagadan. Kan panahon nin mga Kristiyano, sarong komunidad nin mga Judio an nakaistar diyan, kaya binisita iyan ni Pedro. Kan ika-4 na siglo C.E., an siyudad kagabaan na sana, asin kan huri dai na nag-eksister

Ano an dapat na magin epekto sa sako kan kautuban kan mga hula sa Bibliya?

 

Ano an puwede kong itukdo sa iba dapit sa hulang ini?