Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

Mga Saksi ni Jehova

Pumili nin lengguwahe Bicol

Pagtagama nin panahon sa pag-adal nin Bibliya asin paghurop-hurop kaiyan

WORKBOOK SA PAGTIRIPON MAPADAPIT SA PAMUMUHAY ASIN MINISTERYO Hunyo 2017

Sampol na mga Presentasyon

Sampol na presentasyon para sa Gumising! asin sa pagtukdo kan katotoohan dapit sa regalong buhay. Arugon iyan sa paggibo nin sadiring presentasyon.

KAYAMANAN NA YAON SA TATARAMON NIN DIYOS

Nagkakatotoo an Gabos na Detalye kan mga Hula ni Jehova

Nagkatotoo an eksaktong hula ni Jeremias dapit sa pagsakop asin kagabaan kan Babilonya.

PAMUMUHAY BILANG KRISTIYANO

Gurano Kakusog an Saimong Pagtubod sa mga Panuga ni Jehova?

Pinatunayan ni Josue na mayo ni sarong tataramon sa mga panuga ni Jehova sa Israel an dai nagkatotoo. Paano ta mapapakusog an satong pagtitiwala sa mga panuga nin Diyos?

KAYAMANAN NA YAON SA TATARAMON NIN DIYOS

An Pagigin Mapaghalat Nakakatabang sa Sato na Magtagal

Taano ta nakatagal na may positibong pananaw si Jeremias sa ibong nin grabeng kasakitan? Paano kita magigin andam para sa maarabot na mga kadipisilan?

KAYAMANAN NA YAON SA TATARAMON NIN DIYOS

Ikinaugma ni Ezequiel na Ipahayag an Mensahe nin Diyos

Sa sarong bisyon, tinawan ni Jehova si Ezequiel nin sarong rolyo asin sinabihan ini na kakanon iyan. Ano an kahulugan kaiyan para ki Ezequiel?

PAMUMUHAY BILANG KRISTIYANO

Ikaugma an Paghuhulit kan Maugmang Bareta

May beses na nadidipisilan kitang maghulit, pero gusto nin Diyos na magin maugma kita sa paglilingkod sa saiya. Paano kita magigin maugma sa satong paghuhulit?

KAYAMANAN NA YAON SA TATARAMON NIN DIYOS

Mamarkahan Ka Daw nin Tanda Para sa Kaligtasan?

Inot na nautob an bisyon ni Ezequiel kan malaglag an suanoy na Jerusalem. Paano nakakaapektar sa sato an kautuban kaiyan sa presenteng panahon?

PAMUMUHAY BILANG KRISTIYANO

Sunudon an mga Pamantayan ni Jehova sa Moral

Dapat na kusog-buot niyatong sunudon an mga pamantayan kan Diyos na Jehova sa moral. Paano? Taano ta importanteng marhay ini?