Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

Mga Saksi ni Jehova

Pumili nin lengguwahe Bicol

 PAMUMUHAY BILANG KRISTIYANO

“An Diyos an Sakuyang Katabang”

“An Diyos an Sakuyang Katabang”

Mababasa sa Salmo 52-59 an mga namatian ni David kan mag-agi siya nin masakit na mga sitwasyon sa buhay niya. Pero, nagtiwala pa man giraray siya ki Jehova sa mga panahon na iyan. (Sal 54:4; 55:22) Inumaw man niya si Jehova huli sa tataramon Niya. (Sal 56:10) Igwa man daw kita nin arog kaiyan na pagtubod asin pagtitiwala sa satong Diyos? Pag nasa kasakitan, nagpapagiya daw kita sa saiyang Tataramon? (Tal 2:6) Anong mga teksto sa Bibliya an nakatabang sa saimo kan ika . . .

  • pinangluyahan nin buot o grabe an pagmundo?

  • nagkahilang?

  • nakulgan nin iba?

  • pinersegir?