Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

Mga Saksi ni Jehova

Pumili nin lengguwahe Bicol

Mga parahayag sa Malta na nag-aalok nin tract

WORKBOOK SA PAGTIRIPON MAPADAPIT SA PAMUMUHAY ASIN MINISTERYO Hunyo 2016

Sampol na mga Presentasyon

Mga ideya sa pag-alok kan Gumising! asin mga tract. Arugon iyan sa paggibo nin sadiring presentasyon.

KAYAMANAN NA YAON SA TATARAMON NIN DIYOS

Magtiwala ki Jehova Asin Gumibo nin Marahay

Iaplikar an praktikal na sadol sa Salmo 37.

PAMUMUHAY BILANG KRISTIYANO

Pagpauswag kan Satong Kakayahan sa Ministeryo—Paggamit nin mga Video Para Magtukdo

Taano ta dapat tang gamiton an satong mga video sa ministeryo? Paano iyan makakatabang sa satong pagtutukdo?

KAYAMANAN NA YAON SA TATARAMON NIN DIYOS

Inaataman ni Jehova an mga May Hilang

An ipinasabong na mga tataramon ni David sa Salmo 41 makakapakusog sa maimbod na mga lingkod nin Diyos ngunyan na may hilang o may problema.

KAYAMANAN NA YAON SA TATARAMON NIN DIYOS

Dai ni Jehova Sasayumahan an mga Nalugadan an Puso

Sa Salmo 51, sinabi ni David kun paano siya naapektuhan na marhay kan magabat niyang pagkakasala. Ano an nakatabang sa saiya para maumayan sa espirituwal?

PAMUMUHAY BILANG KRISTIYANO

An Kahadian—100 na Taon Na Asin Padagos Pa

Gamiton an mga hapot para pag-ulayan kun ano na an nagibo kan Kahadian nin Diyos puon kan 1914.

KAYAMANAN NA YAON SA TATARAMON NIN DIYOS

“Ipasa Mo ki Jehova an Pagabat na Nasa Saimo”

An ipinasabong na sadol ni David sa Salmo 55:22 makakatabang sa sato na atubangon an ano man na problema, kahaditan, o kapurisawan.

PAMUMUHAY BILANG KRISTIYANO

“An Diyos an Sakuyang Katabang”

Inumaw ni David si Jehova huli sa Saiyang tataramon. Anong mga teksto sa Bibliya an nakatabang sa saimo na atubangon an mga problema?