Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

Mga Saksi ni Jehova

Pumili nin lengguwahe Bicol

 PAMUMUHAY BILANG KRISTIYANO

Papagdanayon an Simpleng Buhay Para Maumaw an Diyos

Papagdanayon an Simpleng Buhay Para Maumaw an Diyos

Sa ngunyan, kadakul na bagay an madali sanang magpakomplikado sa satong buhay. Kaipuhan nin panahon asin kusog para magbakal, magbayad, maggamit, magmentenar, asin mag-ingat nin mga pagsadiri. Namuhay si Jesus nin simple kaya dai nanggad nakaulang sa saiyang ministeryo an materyal na mga bagay.—Mat 8:20.

Paano mo mapapasimple an saimong buhay tanganing mas dakul an magibo mo sa ministeryo? Paagi sa dikit na pagliliwat, puwede daw na makapagpayunir an saro sa pamilya nindo? Dawa nasa bilog na panahon na paglilingkod ka ngunyan, dikit-dikit daw na nagigin komplikado an buhay mo huli sa materyal na mga bagay? An simpleng buhay sa paglilingkod ki Jehova, maugma asin nakakakontento.—1Ti 6:7-9.

Isurat an mga paagi na mapapasimple mo an saimong buhay.