An arin? An magregular payunir! Dakulon nanggad na bendisyon an puwede mong makamtan!—Tal 10:22.

PAAGI SA PAGPAYUNIR . . .

  • mapapauswag mo an kakayahan sa paghuhulit asin mas magigin maugma ka sa ministeryo

  • mapapakusog mo an relasyon mo ki Jehova. Pag pirmi mo siyang ipinapakipag-ulay sa iba, mas naipapagirumdom saimo an magayunon na mga kuwalidad niya

  • mamamatian mo an pagkakontento asin kaugmahan huli sa pag-inot kan intereses kan Kahadian asin pagsasakripisyo para sa iba.—Mat 6:33; Gui 20:35

  • puwede kang mag-atender sa miting kan mga payunir kun dalaw kan paraataman nin sirkito, sa espesyal na miting kun may pansirkitong asembleya, asin sa Paadalan sa Paglilingkod Bilang Payunir

  • puwede kang makapuon asin makapagkondukta nin mas dakul na pag-adal sa Bibliya

  • magkakaigwa ka nin mas dakul na oras kaiba kan mga kapwa parahulit para magpakinurusog-kusugan.—Ro 1:11, 12