Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

Mga Saksi ni Jehova

Pumili nin lengguwahe Bicol

 KAYAMANAN NA YAON SA TATARAMON NIN DIYOS | MATEO 8-9

Namutan ni Jesus an mga Tawo

Namutan ni Jesus an mga Tawo

Mababasa sa Mateo kapitulo 8 asin 9 an pira sa mga pangyayari kan ministeryo ni Jesus sa rehiyon nin Galilea. Kan paumayan ni Jesus an mga tawo, ipinahiling niya an saiyang kapangyarihan, pero an mas mahalaga ipinahiling niya an saiyang dakulang pagkamuot asin pagmalasakit sa iba.

 1. Pinaumayan ni Jesus an sarong may leproso.—Mat 8:1-3

 2. Pinaumayan ni Jesus an suruguon kan sarong opisyal nin hukbo.—Mat 8:5-13

  Pinaumayan niya an panugangan na babayi ni Pedro.—Mat 8:14, 15

  Nagpalayas siya nin mga demonyo asin pinaumayan an mga tawong nasasakitan.—Mat 8:16, 17

 3. Pinalayas ni Jesus an mga demonyong grabe an isog asin pinaralaog an mga ini sa mga urig.—Mat 8:28-32

 4. Pinaumayan ni Jesus an sarong paralitiko.—Mat 9:1-8

  Pinaumayan niya an sarong babayi na nagduot sa saiyang bado, asin binuhay liwat an aking babayi ni Jairo.—Mat 9:18-26

  Pinaumayan niya an mga buta asin mga púla.—Mat 9:27-34

 5. Naglibot si Jesus sa mga siyudad asin sa mga baryo, na pinapaumayan an gabos na klase nin hilang asin kamatian.—Mat 9:35, 36

Paano ko pa mas maipapahiling an pagkamuot asin pagmalasakit sa iba?