• Kanta 151 Asin Pamibi

 • Introduksiyon (3 min. o mas halipot pa)

KAYAMANAN NA YAON SA TATARAMON NIN DIYOS

 • Hanapa Nindo si Jehova Bago Umabot an Aldaw kan Saiyang Kaanggutan”: (10 min.)

 • Maghanap nin Espirituwal na Kayamanan: (8 min.)

  • Sof 1:8—Anong patanid an makukua ta sa bersikulong ini? (w07 11/15 11 ¶3)

  • Hag 2:9—Sa anong mga paagi na an kamurawayan kan templo ni Zerubabel magigin urog kisa kan sa templo ni Solomon? (w07 12/1 9 ¶3)

  • Ano an naitukdo saimo manungod ki Jehova kan babasahon sa Bibliya sa semanang ini?

  • Ano pang espirituwal na kayamanan an nahiling mo sa babasahon sa Bibliya sa semanang ini?

 • Pagbasa sa Bibliya: (4 min. o mas halipot pa) Hag 2:1-14

MAGIN ANDAM SA MINISTERYO

 • Iandam an mga Presentasyon Para sa Bulan na Ini: (15 min.) Pagtukar basado sa “Sampol na mga Presentasyon.” I-play an video kan kada presentasyon, dangan tukaron an mahalagang mga punto. Dagkahon an mga parahayag na idistribwir sa pinakadakul an Gumising! Blg. 6 2017. Pero huling gusto niyato na direktang makaulay an mga tawo, dai niyato dapat iwalat an magasin sa mga harong na mayong tawo.

PAMUMUHAY BILANG KRISTIYANO

 • Kanta 30

 • Lokal na mga Pangangaipo: (5 min.)

 • An Dalisay na Lengguwahe Nagdadara nin Katuninungan Asin Pagkasararo (Sof 3:9): (10 min.) Pagtukar basado sa Torrengbantayan na Agosto 15, 2012, pahina 12, parapo 4. I-play an video na Dating Magkaiwal na Nagin Mag-amigo.

 • Pag-adal sa Bibliya kan Kongregasyon: (30 min.) kr kap. 22 ¶8-16

 • Repaso Asin mga Tutukaron sa Sunod na Semana (3 min.)

 • Kanta 136 Asin Pamibi