Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

Mga Saksi ni Jehova

Pumili nin lengguwahe Bicol

 PAMUMUHAY BILANG KRISTIYANO

Pagpauswag kan Satong Kakayahan sa Ministeryo—Kaulayon an Gabos sa Satong Teritoryo

Pagpauswag kan Satong Kakayahan sa Ministeryo—Kaulayon an Gabos sa Satong Teritoryo

KUN TAANO TA MAHALAGA: Nagpropesiya si Zacarias na an mga tawo hali sa gabos na lengguwahe kan mga nasyon maghihimati sa maugmang bareta. (Zac 8:23) Pero siisay an matukdo sa sainda? (Ro 10:13-15) May pribilehiyo asin responsabilidad kita na ihulit an maugmang bareta sa gabos na tawo sa satong teritoryo.—od 84 ¶10-11.

KUN PAANO GIGIBUHON:

  • Mag-andam. May nanunuparan ka daw na mga tawong iba an lengguwahe? Puwede mong gamiton an JW Language app tanganing makanuod nin simpleng presentasyon. O gamit an saimong mobile device, puwede mong ipahiling sa kaulay mo kun paano siya makakahanap nin dagdag pang impormasyon sa jw.org na makukua sa lengguwahe niya

  • Magin mapagmasid. Kun naghaharong-harong, dai palampason an oportunidad na makapagpatotoo sa mga nakakasabatan mo sa tinampo o sa mga naghahalat sa saindang lunadan. Kun nagpapatotoo sa publiko, magdanay na nakapokus sa obheto mo na makapagpatotoo

  • Magin maigot. Padagos na hinguwahon na balikan an mga nadudumanan na harong na mayong tawo. Hinguwahon na may makaulay sa kada harong, tibaad paagi sa pagdalaw sa ibang oras kan aldaw o sa ibang aldaw kan semana. An nagkapirang kagharong tibaad kaipuhan na suratan, apudan sa telepono, o patotoohan sa may tinampo tanganing makaulay mo

  • Magdalaw liwat. Dalawon tulos an mga nagpahiling nin dawa kadikit na interes. Kun iba an lengguwahe kan interesado, hinguwahon na humanap nin sarong parahayag na kuwalipikadong tumabang sa saiya sa lengguwaheng ginagamit niya. Dapat na padagos tang dalawon an interesado sagkod na dai pa siya nakokontak kan mga parahayag na nagtataram kan lengguwahe niya.—od 94 ¶39-40

HILINGON AN VIDEO NA PAGHUHULIT SA “PINAKAHARAYONG PARTE KAN DAGA,” DANGAN SIMBAGON AN MINASUNOD NA MGA HAPOT:

  • Anong mga preparasyon an ginibo kan mga tugang tanganing makaulay an mga tawo na nasa harayong teritoryo? (1Co 9:22, 23)

  • Anong mga ulang an kinaipuhan nindang mapangganahan?

  • Anong mga bendisyon an nakamtan ninda?

  • Anong mga paghihinguwa an puwede mong gibuhon tanganing makaulay mo an mas dakul na tawo sa saindong teritoryo?