Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

Mga Saksi ni Jehova

Pumili nin lengguwahe Bicol

 KAYAMANAN NA YAON SA TATARAMON NIN DIYOS | ISAIAS 1-5

‘Magsarakat Kita sa Bukid ni Jehova’

‘Magsarakat Kita sa Bukid ni Jehova’

2:2, 3

‘Sa huring mga panahon’

An panahon na kinabubuhayan ta

“An bukid kan harong ni Jehova”

An halangkaw asin dalisay na pagsamba ki Jehova

‘Madaralagan [diyan] an gabos na nasyon’

An mga nakanumpong sa dalisay na pagsamba may pagkasararo na nagtitiripon

‘Madya kamo, asin magsarakat kita sa bukid ni Jehova’

Inaagda kan tunay na mga parasamba an iba na umiba sa sainda

‘Tutukduan niya kita kan saiyang mga dalan’

Paagi sa saiyang Tataramon, tinutukduan kita ni Jehova asin tinatabangan na mamuhay sa paaging inuyunan niya

2:4

‘Dai na sinda maadal nin pakikilaban’

Sinabi ni Isaias na an mga armas gigibuhon nang mga gamit sa pagtanom, na nagpapahiling na an mga lingkod ni Jehova magigin mapagpatuninong. Ano an mga gamit na iyan kan panahon ni Isaias?

‘An mga minasbad magigin mga tarom nin arado’

1 An tarom nin arado iyo an parte kaiyan na nagkakayod sa daga. An iba kaiyan gibo sa batbat o lansang.—1Sa 13:20

‘An mga budyak magigin mga [kagot na pantakras]’

2 An kagot na pantakras posibleng pakurbang tarom na batbat na linalagan nin kaputan. Ginagamit ini sa pagtakras nin balagon nin ubas.—Isa 18:5