Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

Mga Saksi ni Jehova

Pumili nin lengguwahe Bicol

Nagkokondukta nin pag-adal sa Bibliya sa Chile

WORKBOOK SA PAGTIRIPON NA PAMUMUHAY ASIN MINISTERYO Disyembre 2016

Sampol na mga Presentasyon

Sampol na presentasyon para sa Gumising! asin sa itukdo an katotoohan may koneksiyon sa mga kawsa nin pagsakit. Arugon iyan sa paggibo nin sadiring presentasyon.

KAYAMANAN NA YAON SA TATARAMON NIN DIYOS

‘Magsarakat Kita sa Bukid ni Jehova’

Sinabi ni propeta Isaias na an mga armas gigibuhon nang mga gamit sa pagtanom, na nagpapahiling na an mga lingkod ni Jehova magigin mapagpatuninong. (Isaias 2:4)

PAMUMUHAY BILANG KRISTIYANO

Abuton an Puso Gamit an “Magdanay Kamo sa Pagkamoot nin Dios”

An librong ‘Pagkamoot nin Dios’ nakakatabang sa mga tinutukduan ta sa Bibliya na masabutan kun paano ninda magagamit sa pang-aroaldaw na buhay an mga prinsipyo sa Bibliya.

KAYAMANAN NA YAON SA TATARAMON NIN DIYOS

Inutob kan Mesiyas an Hula

Ihinula ni propeta Isaias na mahulit sa Galilea an Mesiyas. Inutob ini ni Jesus kan maglibot siya para ihulit an maugmang bareta.

KAYAMANAN NA YAON SA TATARAMON NIN DIYOS

‘Uya Ako! Sugua Ako!’

Paano ta maaarog an pagtubod asin pagigin andam ni Isaias na maglingkod? Makanuod sa eksperyensiya nin sarong pamilya na nagbalyo kun sain mas dakula an pangangaipo.

KAYAMANAN NA YAON SA TATARAMON NIN DIYOS

An Kinaban Mapapano kan Kaaraman Dapit ki Jehova

Paano an hula ni Isaias manungod sa paraiso sa daga nautob kaidto, nauutob sa ngunyan, asin mauutob sa maabot?

PAMUMUHAY BILANG KRISTIYANO

Kayang Halion kan Edukasyon na Hali sa Diyos an Diskriminasyon

Duwang dating magkaiwal nagin magtugang sa espirituwal—patunay na an edukasyon hali sa Diyos nakakapagpasararo.

KAYAMANAN NA YAON SA TATARAMON NIN DIYOS

Nawaran nin Awtoridad Huli sa Pag-abuso sa Kapangyarihan

Paano kutana dapat ginamit ni Sebna an saiyang awtoridad? Taano ta irinibay ni Jehova si Eliakim ki Sebna?