Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

Mga Saksi ni Jehova

Pumili nin lengguwahe Bicol

 KAYAMANAN NA YAON SA TATARAMON NIN DIYOS | SALMO 102-105

Ginigirumdom ni Jehova na Kita Kabo-kabo

Ginigirumdom ni Jehova na Kita Kabo-kabo

Naggamit si David nin pagkumparar tanganing iilustrar an pagkahirak ni Jehova.

  • 103:11

    Kun paanong dai ta lubos na maaaraman kun gurano kaharayo kan daga sa mabituon na kalangitan, dai ta man lubos na masasabutan kun gurano kadakula kan maimbod na pagkamuot ni Jehova sa sato

  • 103:12

    Pag pinapatawad ni Jehova an mga kasalan ta, irinarayo niya iyan sa pinakaharayong distansiyang maiisip ta, siring kaharayo kan sirangan sa sulnupan

  • 103:13

    Kun paanong nahihirak an ama sa saiyang aki na nakulgan, nagpapahiling man si Jehova nin pagkahirak sa mga nagsusulsol asin nagmumundong marhay huli sa saindang kasalan