●○○ INOT NA PAGDALAW

Hapot: Sain kita makakakua nin masasarigan na sadol kun paano magigin maugma an satong buhay?

Teksto: Sal 1:1, 2

Sa Masunod: Paano puwedeng makaapektar sa satong kaugmahan an pagkamuot sa kuwarta asin mga pagsadiri?

○●○ INOT NA PAGDALAW LIWAT

Hapot: Paano puwedeng makaapektar sa satong kaugmahan an pagkamuot sa kuwarta asin mga pagsadiri?

Teksto: 1Ti 6:9, 10

Sa Masunod: Ano an mga pakinabang kan pagigin positibo?

○○● IKADUWANG PAGDALAW LIWAT

Hapot: Ano an mga pakinabang kan pagigin positibo?

Teksto: Tal 17:22

Sa Masunod: Paano magigin maugma an satong pamilya sa ibong nin mga kadipisilan?