• Kanta 77 Asin Pamibi

 • Introduksiyon (3 min. o mas halipot pa)

KAYAMANAN NA YAON SA TATARAMON NIN DIYOS

 • Pagpaumay sa Aldaw nin Sabbath”: (10 min.)

  • Mar 3:1, 2​—An Judiong mga lider nin relihiyon naghahanap nin dahilan para kondenaron si Jesus (jy 78 ¶1-2)

  • Mar 3:3, 4​—Aram ni Jesus na sobrang marhay asin bakong suno sa Kasuratan an pakasabot ninda dapit sa ley nin Sabbath (jy 78 ¶3)

  • Mar 3:5​—“Grabe an kamunduan [ni Jesus] dahil sa katagasan kan saindang mga puso” (study note na “with indignation, being thoroughly grieved” sa Mar 3:5, nwtsty-E)

 • Maghanap nin Espirituwal na Kayamanan: (8 min.)

  • Mar 3:29​—Ano an buot sabihon kan maglanghad sa banal na espiritu, asin ano an mga konsekwensiya kaiyan? (study notes na “blasphemes against the holy spirit,” “guilty of everlasting sin” sa Mar 3:29, nwtsty-E)

  • Mar 4:26-29​—Ano an manunudan ta sa ilustrasyon ni Jesus dapit sa parasabwag na nagtuturog? (w14 12/15 12-13 ¶6-8)

  • Ano an naitukdo saimo manungod ki Jehova kan babasahon sa Bibliya sa semanang ini?

  • Ano pang espirituwal na kayamanan an nahiling mo sa babasahon sa Bibliya sa semanang ini?

 • Pagbasa sa Bibliya: (4 min. o mas halipot pa) Mar 3:1-19a

MAGIN ANDAM SA MINISTERYO

 • Ikaduwang Pagdalaw Liwat: (3 min. o mas halipot pa) Gamiton an sampol na pakikipag-ulay.

 • Ikatulong Pagdalaw Liwat: (3 min. o mas halipot pa) Pumili nin tekstong gagamiton, dangan ialok an sarong publikasyon na ginagamit sa pag-adal.

 • Pag-adal sa Bibliya: (6 min. o mas halipot pa) bh 34-36 ¶21-22—Ipahiling kun paano aabuton an puso kan tinutukduan.

PAMUMUHAY BILANG KRISTIYANO