Magin nakakapakusog pag nagtatao nin konseho

16:4, 5

  • Napurisaw saka pinangluyahan nin buot si Job, kaya kaipuhan niya nin madamay asin mapakusog saiya

  • Mayo lamang nin sinabing nakakapakusog an tulong kaiba-iba ni Job. Pigparasahutan sana ninda si Job na nakadagdag pa sa kapurisawan niya

Nanambitan si Job sa grabeng kapurisawan huli sa makulog na mga sinabi ni Bildad

19:2, 25

  • Nakimahirak si Job sa Diyos na maginhawahan lamang siya—dawa pa sa kagadanan

  • An paglaom na mabuhay liwat an inisip ni Job asin padagos siyang nagtagal nin may kaimbudan