Mahihiling sa Workbook sa Pagtiripon na Pamumuhay Asin Ministeryo an iskedyul kan semanal na programa nin pagbasa sa Bibliya asin an mga pag-aadalan para sa midweek na pagtiripon kan Mga Saksi ni Jehova.