May pagkakalain an pagmawot na magin maimbod sa Diyos o paghihingako na maimbod sa saiya sa talagang pagdadanay na maimbod ki Jehova. Ipinapahiling ini sa salaysay kan Bibliya na nakarekord sa Exodo kapitulo 20, 24, 32, asin 34.

Basado sa Exodo 20:​1-7; 24:​3-18; 32:​1-35; 34:​1-14.