Sa mga device sanang may Android version 4.0 pataas puwede an Kingdom Interlinear.