Dai. Sa ngunyan, dai maisi-synchronize sa ibang mga device an mga ginibo mong nota, tag, highlight, favorite, asin mga bookmark.