Dumiretso sa laog

Mag-request na May Magdalaw Saimo

Gusto mo daw makanuod nin urog pa sa Bibliya o manungod sa mga Saksi ni Jehova? Kun iyo, mag-request na may magdalaw saimong saro sa mga Saksi ni Jehova paagi sa pag-fill out kan form sa ibaba, dangan may makontak saimong Saksi sa lugar nindo.

An personal na impormasyon na itatao mo gagamiton mi para sana sa pagproseso kan saimong request na may magdalaw saimo. Kauyon ini kan samong Global Policy sa Paggamit nin Personal na Impormasyon.

Coronavirus (COVID-19) Alert: Sa dakul na lugar, ipinundo mi nguna an pagdalaw sa mga tawo saka an mga pampublikong mga pagtiripon mi. Ilaag tabi sa form an numero kan saimong telepono tapos may sarong Saksi sa lugar nindo na makontak saimo.