Dumiretso sa laog

Mga Saksi ni Jehova

Pumili nin lengguwahe Bicol

Espesyal na mga Okasyon

ESPESYAL NA MGA OKASYON

2014 Internasyonal na mga Kumbensiyon—Kahadian nin Diyos Nguna an Hinahanap kan Mga Saksi ni Jehova

Hilingon an mga tugang sa lain-lain na nasyon na nagtitiripon para manudan an dapit sa Kahadian nin Diyos.

ESPESYAL NA MGA OKASYON

2014 Internasyonal na mga Kumbensiyon—Kahadian nin Diyos Nguna an Hinahanap kan Mga Saksi ni Jehova

Hilingon an mga tugang sa lain-lain na nasyon na nagtitiripon para manudan an dapit sa Kahadian nin Diyos.

Mga Tampok na Pangyayari sa Pagtatapos kan Ika-138 Klase kan Gilead

Kaiba sa programa an apat na bagong kanta na pang-Kahadian asin an pagtukar kan dapat na gibuhon kan mga naggradwar sa mga pagsasanay asin pribilehiyo na itinao sa sainda.

Maugmang Inako an mga Saksi ni Jehova sa Atlanta

Inumaw asin inako kan mga opisyal kan siyudad an mga delegado hali sa 28 nasyon na nag-atender sa tulong darakulang kumbensiyon kan Hulyo asin Agosto 2014.

Mga Tampok na Pangyayari sa Pagtatapos kan Ika-137 Klase kan Gilead

Puon 1943, sinasanay na kan Gilead School an mga gustong pararumon pa an saindang tamang kaaraman dapit sa Diyos. Hilingon an tampok na mga pangyayari sa programa kan pagtatapos kan klase.

Tampok na mga Pangyayari sa Taunan na Miting—Oktubre 2014

Rinibong mga bisita an nagtiripon sa ika-130 taunan na miting kan Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania. Hilingon an tampok na mga pangyayari kan okasyon kun sain ginirumdom an 100 na taon na pamamahala kan Kahadian.

Mga Tampok na Pangyayari sa Pagtatapos kan Ika-136 na Klase kan Gilead

Kaiba sa programa kan pagtatapos kan klase an nakakapakusog sa espirituwal na mga pahayag, interbiyu sa mga estudyante, asin pag-akto nin mga eksperyensiya sa paglilingkod sa langtad.

Espesyal na Kumbensiyon sa Israel

Sa lugar na pirang dekada nang nag-iiwal an mga tawo huli sa lahi asin relihiyon, nagkaigwa nin nakakapahiro sa pusong pagkasararo kaidtong tig-init nin 2012 sa Tel Aviv.

Espesyal na Kumbensiyon sa Ireland

An mga Saksi ni Jehova sa Dublin, Ireland, nag-host nin mga delegado hali sa iba-ibang mga nasyon para sa Espesyal na Kumbensiyon kan 2012 na ‘Ingatan an Saimong Puso!’ Hilingon an nagin komento ninda sa okasyon na ini.