Dumiretso sa laog

Mga Saksi ni Jehova

Pumili nin lengguwahe Bicol

Buhay sa Bethel

SIISAY AN NAGGIGIBO KAN KABOTAN NI JEHOVA NGONYAN?

Ano an Ginigibo sa Sangang Opisina kan Mga Saksi ni Jehova?

Bukas an arin man na sangang opisina para sa mga bisita na gustong mag-tour na may kaibang guide. Imbitado kamo duman!

SIISAY AN NAGGIGIBO KAN KABOTAN NI JEHOVA NGONYAN?

Ano an Ginigibo sa Sangang Opisina kan Mga Saksi ni Jehova?

Bukas an arin man na sangang opisina para sa mga bisita na gustong mag-tour na may kaibang guide. Imbitado kamo duman!

Sarong Pambihirang Eksibit Manungod sa Bibliya

Kaidto pa, ipinamidbid na kan Diyos na Jehova an pangaran niya sa katawuhan. Hilingon kun paano naingatan an pangaran nin Diyos sa mga traduksiyon kan Bibliya sa laog nin dakul na taon.

Paghali sa 117 Adams Street

Inistorya kan mga miyembro nin pamilyang Bethel an mga nagigirumduman ninda sa mahalagang gibuhon na pag-imprenta sa makasaysayan na lugar na ini sa Brooklyn.

Kabangang Siglo sa Wallkill

Sa interbiyung ini, ipapaliwanag ni George Couch an kasaysayan kun paano an Mga Saksi ni Jehova nagkaigwa nin ikaduwang farm na inaapod na Watchtower Farms, harani sa New York City.