Dumiretso sa laog

Mayo Ni Sarong Tataramon an Dai Nagkatotoo

Natapos na an pagbaklay kan mga Israelita sa kaawagan; natatanaw na an Dagang Panuga na haloy na nindang hinahalat. Sa panginginot ni Josue, magigin makinuyog daw na marhay an mga Israelita ki Jehova asin mahihiling an kautuban kan mga panuga Niya? Hilingon kun paano mapapakusog kan istoryang ini an pagsarig mo sa kautuban kan Tataramon nin Diyos sa panahon ta ngunyan!