Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

Introduksiyon sa Sofonias

Introduksiyon sa Sofonias

Sarong halipot na video dapit sa libro nin Sofonias, sarong propesiya na nagpapatanid laban sa pagigin masinuway asin kawaran nin interes.