Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

Introduksiyon sa Hebreo

Introduksiyon sa Hebreo

Hilingon kun paano ni apostol Pablo tinabangan an mga Kristiyanong Judio na masabutan an mga bagay na nangyayari sa langit na basehan kan Kristiyanong pagsamba.