Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

 KANTA 63

Kita mga Saksi ni Jehova!

Pumili nin Audio Recording
Kita mga Saksi ni Jehova!

(Isaias 43:10-​12)

 1. 1. Mga tawo naggibo,

  Diyos na kahoy o gapo.

  Nungka nindang midbid,

  Diyos na totoo.

  Palsong diyos dai aram

  An satong kaaabtan.

  Pagkadiyos ninda basang sana

  Ta mayong saksi o pruweba.

  (KORO)

  O Saksi ni Jehova,

  An buot pakusuga.

  Tunay an propesiya ni Jah;

  ’Yan nungkang nasusudya.

 2. 2. Ipinapahayag ta

  An ngaran ni Jehova;

  Ibinabareta,

  Kahadian niya.

  Pag an Diyos namidbid man

  Kan mga natukduan,

  Siya uumawon na man ninda

  Huling talingkas na sinda.

  (KORO)

  O Saksi ni Jehova,

  An buot pakusuga.

  Tunay an propesiya ni Jah;

  ’Yan nungkang nasusudya.

 3.  3. An banal na ngaran Niya

  Pinapamuraway ta.

  An mga maraot

  Patanidan ta.

  Papatawadon sinda

  Kun sinda magsulsol na.

  Kakamtan kan mga maimbod

  An buhay na daing sagkod.

  (KORO)

  O Saksi ni Jehova,

  An buot pakusuga.

  Tunay an propesiya ni Jah;

  ’Yan nungkang nasusudya.

(Hilingon man an Isa. 37:19; 55:11; Ezek. 3:​19.)