Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

 KANTA 40

Kiisay Kita?

Pumili nin Audio Recording
Kiisay Kita?

(Roma 14:8)

 1. 1. Kamo daw kiisay?

  Si’say nanggad Diyos nindo?

  Kun ki’say kamo minaduko,

  Siya kagurangnan, diyos nindo.

  Dai puwedeng duwa

  An diyos na sinasamba.

  Kaya andamon nanggad an puso

  Sa pipilion nindo.

 2. 2. Kamo daw kiisay?

  Ki’say kamo makuyog?

  Sarong palsong diyos, sarong tunay;

  Pumili na kun siisay.

  Kamo daw kampi pa

  Ki Cesar kan kinaban?

  O susunudon daw nindo si Jah,

  Magkukuyog saiya?

 3. 3. Ako daw kiisay?

  Ki Jah ako makuyog.

  Paglilingkudan sakong Ama,

  Uutubon nanggad sumpa.

  Sadiri niya ako;

  Danay siyang susundon ko.

  Aroaldaw tatawan kong onra

  An ngaran ni Jehova.

(Hilingon man an Jos. 24:15; Sal. 116:14, 18; 2 Tim. 2:19.)