Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

Posible daw na Magin Onesto sa Kinaban na Pano nin Korapsion?

Posible daw na Magin Onesto sa Kinaban na Pano nin Korapsion?

‘Nagmamawot kitang mamuhay nin marahay sa gabos na bagay.’—HEBREO 13:18.

MINSAN ngani an satong makasalan na tendensia, an kinaban na iniistaran ta, asin an Diablo puedeng magin makusog na impluwensia sa sato, puede niatong malabanan an mga iyan! Paano? Paagi sa pagrani sa Dios asin pag-aplikar kan mga prinsipyong probado na sa halawig na panahon na hale sa Tataramon nia, an Biblia. Pag-isipan an duwang halimbawa.

PRINSIPYO SA BIBLIA: “Dai kamo makibagay sa kinaban na ini.”​—⁠Roma 12:​2, An Marahay na Bareta Biblia.

“Nakatabang sa sako an Biblia na masabotan an mga pakinabang nin pagigin onesto.”​—⁠GUILHERME

Aktuwal na eksperyensia: Si Guilherme sarong asensadong negosyante na taga Brazil. Inadmitir nia na depisil magin onesto. “Madali sanang arogon nin sarong negosyante an madayang mga gibo, tibaad dahil sa nagigipit siang aboton an target kan kompanya o tanganing makatagal sa kinaban na may kompetisyon,” an sabi nia. “Para sa dakol na tawo normal na sanang gibo an pagtao asin pag-ako nin suhol. Kun saro kang negosyante  na dakula an pinansial na paninimbagan, sarong angat na magin onesto.”

Dawa siring, mapangganang nalabanan ni Guilherme na magin madaya. Sia nagsabi: “Maski sa mapagkonsinteng kamugtakan sa negosyo, posibleng magin onesto. Kaipuhan na may makusog kang mga pamantayan sa moral. Nakatabang sa sako an Biblia na masabotan an mga pakinabang nin pagigin onesto. An onestong tawo may malinig na konsensia, panglaog na pagkakalmado, asin paggalang sa sadiri. Puede siang magin positibong impluwensia sa mga nasa palibot nia.”

PRINSIPYO SA BIBLIA: ‘An mga boot yumaman nahuhulog sa sugot saka nasisiod sa dakol na mayong kahulogan saka nakakakulog na mga pagmawot, na minaguyod sainda sa karatan asin sa kapahamakan. Huli ta an pagkamoot sa kuarta iyo an gamot kan gabos na karatan.’​—⁠1 Timoteo 6:​9, 10, An Marahay na Bareta Biblia.

“Nagpapasalamat ako na an pag-aplikar sa halangkaw na mga prinsipyo sa moral kan Biblia nagtao sa sako nin marahay na reputasyon.”—ANDRÉ

Aktuwal na eksperyensia: Si André iyo an kagsadiri nin sarong kompanyang nag-iinstalar nin mga gamit para sa sistemang panseguridad. An saro sa mga kliyente nia iyo an dakulang soccer club. Sarong beses, pagkatapos nin sarong dakulang kawat, nagduman si André sa opisina kan administrasyon asin iprinesentar an lista nin mga binakalan asin presyo kan mga ininstalar ninda. An departamento sa pinansial sibot pa sa pagbilang kan naresibi pa sanang kuarta hale sa mga opisina nin tiket. Huling matanga na, dali-daling binayadan kan superbisor an mga suplayer, kabali si André.

“Kan papuli na ako, narisa ko na sobra an ibinayad sa sako kan superbisor,” an sabi ni André. “Aram ko na posibleng dai nia noarin man maaaraman kun siisay an nakaresibi kan sobrang kuarta. Pero aram ko man na an kaherakherak na tawong idto an kaipuhan na magbayad kan nawawarang kuarta hale sa sadiri niang bulsa! Nagdesisyon akong magbuelta. Nahimo kong makaagi sa nagsusurusoan na mga nagdalan asin ibinalik an sobrang kuarta. Nabiglang marhay an superbisor. Mayo pa lamang nin siisay man na nagbalik nin kuarta sa saiya.”

“Nakua ko an respeto kan superbisor huli sa pagigin onesto,” an sabi pa ni André. “Naglihis na an dakol na taon, pero sa gabos na naenot na suplayer, ako na sana an natadang may kontrata pa sa soccer club. Nagpapasalamat ako na an pag-aplikar sa halangkaw na mga prinsipyo sa moral kan Biblia nagtao sa sako nin marahay na reputasyon.”

Nakakaparigon nanggad maaraman na sa tabang nin Dios kaya niatong labanan an nakakaraot na mga impluwensia. Minsan siring, an korapsion dai noarin man biyong mahahale nin indibiduwal na mga paghihingoa. Huling an mga dahilan kaiyan nakagamot nin hararom​—⁠hararomon para maresolberan kan bakong perpektong mga tawo na sinda sana. Kun siring, nangangahulogan daw ini na dai na noarin man matatapos an korapsion? Itatampok kan ultimong artikulo sa seryeng ini an nakakaparigon sa boot na simbag kan Biblia.