Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

“Marahayon na Paraataman Asin Namomotan na Katood”

“Marahayon na Paraataman Asin Namomotan na Katood”

 “Marahayon na Paraataman Asin Namomotan na Katood”

NATAPOS ni John (Jack) Barr, na naglingkod bilang miembro kan Namamahalang Grupo kan Mga Saksi ni Jehova, an saiyang daganon na buhay kan Sabadong aga, Disyembre 4, 2010. Sia 97 anyos. Ilinadawan sia bilang “marahayon na paraataman asin namomotan na katood.”

Namundag si Tugang na Jack Barr sa Aberdeen, Scotland, asin sia an pinakanguhod sa tolong aki. An mga magurang nia parehong linahidan. Sa parate, gustong-gusto ni Tugang na Barr na iestorya an dapit sa enot na mga taon kan buhay nia kaiba kan saiyang pamilya; nagpapasalamat sia sa ekselenteng halimbawa na itinao kan saiyang namomotan na ama asin ina.

Kan an hoben na si Jack magtitin-edyer na, nagin masakit nanggad para sa saiya na makipag-olay sa mga dai nia midbid. Minsan siring, naghingoa nanggad sia na mapangganahan an problemang iyan, asin kan sarong Domingong hapon kaidtong 1927, sa edad na 14, sinabi nia sa saiyang ama na andam na siang umiba sa saiya sa pagharongharong. Iyan an kapinonan kan dakol na taon nin paglilingkod nia. Poon kan aldaw na idto sagkod na sia magadan, nagdanay si Tugang na Barr na maigot na parahulit kan maogmang bareta.

Huli sa sarong makaturotristeng aksidente na nangyari sa saiyang ina na haros ikagadan kaini, seryosong pinag-isipan kan hoben na si Jack an manongod sa katuyohan nin buhay, asin kan 1929, sia nagdusay ki Jehova, na sinimbolisaran iyan paagi sa bautismo kan enot siang magkaigwa nin oportunidad, kan 1934. Dangan kan 1939, sia nagin miembro kan pamilyang Bethel sa London, Inglatera. Iyan an kapinonan nin karera na bilog na panahon na paglilingkod na naglawig nin 71 taon.

Kan Oktubre 29, 1960, naglaog si Tugang na Barr sa inaapod niang “sarong pinakamamahal na relasyon” kan pakasalan nia si Mildred Willett, haloy na panahon nang maigot na payunir asin misyonera. Sindang mag-agom midbid na arogan asin may debosyon, saka nagdanay sindang arog kaiyan sagkod na matapos ni Mildred an saiyang daganon na buhay kan Oktubre nin 2004. Magkaiba nindang binabasa an sarong kabtang kan Biblia sa kada aldaw kan saindang buhay bilang mag-agom.

Para sa mga nakakamidbid sa saiya, an ngaran na Jack Barr magigirumdoman bilang sarong tawo na nagtatao nin pinag-isipan na sadol—pirmeng timbang, pirmeng maboot, asin basado sa Kasuratan. Sia mahigos na trabahador, makonsiderasyon asin mamomoton na paraataman, saka maimbod na katood. An saiyang mga komento, pahayag, asin pamibi naghahayag kun gurano kararom kan saiyang espirituwalidad saka kun gurano sia kadayupot ki Jehova.

Minsan ngani hahanaphanapon niato an satong namomotan na si Tugang na Barr, nakikigayagaya kita sa saiya sa pag-ako nia kan regalong imortalidad—sarong pribilehio na inantisipar nia asin parate niang sinasambit. Iyan nanggad an pinakamamawot nia.—1 Cor. 15:53, 54. *

[Nota sa Ibaba]

^ par. 8 Para sa estorya nin buhay ni John E. Barr, helingon an The Watchtower na Hulyo 1, 1987, pahina 26 sagkod 31.