Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

Gurano daw Kalawig na Puedeng Mabuhay an mga Tawo?

Gurano daw Kalawig na Puedeng Mabuhay an mga Tawo?

 Gurano daw Kalawig na Puedeng Mabuhay an mga Tawo?

KAN Marso 3, 1513, pinonan kan Kastilang eksplorador na si Juan Ponce de Leon an sarong pambihirang ekspedisyon. Sia naglayag hale sa Puerto Rico na naglalaom na makaabot sa isla nin Bimini. Segun sa osipon, hinahanap nia an milagrosong bukal​—an Burabod nin Pagkahoben. Alagad nagduong sia sa lugar na ngonyan iyo na an estado nin Florida, E.U.A. Siempre, nungka niang nakua an burabod huling iyan dai man nag-eeksister.

Ngonyan, an mga tawo sa pankagabsan dai na nabubuhay nin mas halawig pa sa 70 o 80 taon. Minsan ngani nasasambitan kan Biblia an mga tawo na haralawigon nanggad an buhay, an 2002 Guinness Book of World Records nagsasabi na an pinakagurang na tawo na nabuhay kasuarin man 122 na taon asin 164 aldaw. (Genesis 5:3-32) Minsan siring, an nag-espesyalisar sa bioetika na si John Harris nagsabi: “Pinagin posible na ngonyan kan bagong pagsiyasat an pagkaigwa nin kadikit na ideya sa sarong kinaban na an paggurang​—asin an kagadanan pa ngani​—tibaad bako nang dai malilikayan.” An dakol na parasiyasat sa ika-21 siglo nagtataram dapit sa “garo inmortalidad,” “daing sagkodan na lawig nin buhay nin mga tawo pag-abot nin 2099,” “kakayahan na magkaigwa nin inmortal na pagdakol nin selula,” asin arog kaiyan na mga bagay.

Sa saiyang libro na The Dream of Eternal Life, si Mark Benecke nagsasabi: “Haros gabos na selula kan hawak nababago nin nagkapirang beses durante kan pagkabuhay. . . . Pakalihis nin mga pitong taon, bagong mga tawo na kita sa pinakatunay na kahulogan kan terminong iyan.” Minsan siring, dai ini nagpapadagos nin daing talaan huli ta an mga selula minapondo sa pagdakol pakalihis nin dineterminaran na kabilangan nin pagbanga. Pero, kun bakong arog kaiyan, an sabi ni Benecke, “an hawak nin tawo puedeng bagohon an sadiri kaiyan sa halawigon na panahon​—daing sagkod pa ngani.”

Isipon man an makangangalas na kakayahan kan hotok nin tawo, na grabe an kalabihan kaiyan sa ano man na tibaad paggamit niato kaiyan durante kan satong medyo halipot na buhay. Segun sa Encyclopædia Britannica, an hotok nin tawo “igwa nin dakulaon na potensial kisa puedeng gamiton kaiyan sa bilog na buhay nin sarong tawo.” (1976  na Edisyon, Tomo 12, pahina 998) An librong How the Brain Learns, ni David A. Sousa, nagsasabi: “Sa haros gabos na katuyohan, daing sagkod an kapasidad kan hotok na magsaray nin impormasyon.”​—Pahina 78, Ikaduwang Edisyon, deretsong magpublikar 2001.

Taano daw ta dai makakua nin pisyolohikong dahelan an mga parasiyasat kun taano ta nagagadan kita? Asin taano daw ta an hotok nin tawo igwa nin arog kaiyan na dakulaon na kapasidad? Posible daw na dinisenyo kita na padagos na maglaog sa isip nin kaaraman sagkod lamang? Taano daw ta naiisip ngani niato an buhay na daing katapusan?

An Biblia nagsasabi: “Minsan an panahon na daing talaan ibinugtak [nin Dios] sa saindang puso, tanganing an katawohan dai noarin man makarorop sa ginibo kan tunay na Dios poon sa kapinonan sagkod sa katapusan.” (Eclesiastes 3:11) An mga tataramon na ini nagpaparisa na itinadom nin Dios sa sato an ideya na mabuhay sagkod lamang. An totoo, igwa kita pirmeng manonodan manongod sa Dios asin sa saiyang mga ginibo. Kun mabuhay kita sa laog nin dai mabilang na binilyon na taon​—iyo, sagkod lamang—​pirme kitang may dakol na manonodan manongod sa makangangalas na mga gibo nin paglalang nin Dios.

An mga tataramon ni Jesu-Cristo nagpapaheling man na posible an daing sagkod na buhay nin tawo. Sia nagsabi: “Ini nangangahulogan nin buhay na daing katapusan, an saindang paglaog sa isip nin kaaraman dapit sa saimo, na iyo sanang tunay na Dios, asin dapit sa saro na saimong sinugo, si Jesu-Cristo.” (Juan 17:3) Kumusta man kamo? Gusto daw nindong mabuhay sagkod lamang?

[Mga Ritrato sa pahina 3]

Hinanap ni Juan Ponce de Leon an burabod nin pagkahoben

[Credit Line]

Ponce de Leon: Harper’s Encyclopædia of United States History