Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

Taonan na Miting Oktubre 6, 2001

Taonan na Miting Oktubre 6, 2001

 Taonan na Miting Oktubre 6, 2001

AN TAONAN NA MITING kan mga miembro kan Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania gigibohon sa Oktubre 6, 2001, sa Assembly Hall kan Mga Saksi ni Jehova, 2932 Kennedy Boulevard, Jersey City, New Jersey. An maeenot na miting kan mga miembro sana mapoon sa alas 9:15 n.a., na susundan kan pankagabsan na taonan na miting sa alas 10:00 n.a.

An mga miembro kan korporasyon maninigong paaramon na ngonyan an Opisina kan Sekretaryo kun igwa nin pagbabago sa saindang mga adres sa koreo durante kan nakaaging taon tanganing an regular na mga surat nin notisya asin mga autorisasyon na iba an bumoto makaabot sainda durante kan Hulyo.

An mga autorisasyon na iba an bumoto, na ipadadara sa mga miembro kaiba kan notisya manongod sa taonan na miting, kaipuhan na ibuelta tanganing makaabot sa Opisina kan Sekretaryo kan Sosyedad na dai malihis sa Agosto 1. An kada miembro maninigong llenaran asin ibuelta tolos-tolos an saiyang autorisasyon na iba an bumoto, na sinasabi kun baga sia personal na makakaduman sa miting o dai. An impormasyon na itinao sa kada autorisasyon na iba an bumoto maninigong depinido sa puntong ini, mantang iyan an pagbabasaran sa pagdeterminar kun sairisay an magigin presente.

Linalaoman na an bilog na sesyon, kaiba an pormal na miting sa trabaho asin mga report, matatapos sa ala 1:00 n.h. o dai mahaloy pakalihis kaiyan. Mayo nin sesyon sa hapon. Huli sa limitadong lugar, an pagpalaog paagi sana sa tiket. Mayo nin mga areglong gigibohon para sa pagkonektar kan taonan na miting paagi sa telepono sa iba pang auditoryum.