Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

 LEKSIYON 3

Paggamit nin mga Hapot

Paggamit nin mga Hapot

Mateo 16:13-16

SUMARYO: Magbangon nin mataktikang mga hapot tanganing mapukaw asin mapagdanay an interes kan mga nagdadangog, makatao nin pangangatanusan dapit sa pinag-uulayan, asin maiduon an mahalagang mga punto.

KUN PAANO GIGIBUHON:

  • Pukawon asin papagdanayon an interes kan mga nagdadangog. Magbangon nin retorikal na mga hapot na makakapaisip sa mga nagdadangog o makakapukaw kan saindang interes na aramon an simbag.

  • Magtao nin pangangatanusan dapit sa pinag-uulayan. Tabangan an mga nagdadangog na masundan an lohika kan saimong argumento paagi sa pagbangon nin magkakasunod na hapot na naggigiya sa rasonableng kongklusyon.

  • Iduon an mahalagang mga punto. Magbangon nin nakakapaisip na hapot tanganing iintrodusir an sarong mahalagang ideya. Gumamit nin mga hapot bilang repaso pagkatapos na ipaliwanag an sarong importanteng punto o sa kongklusyon kan saimong presentasyon.