Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

 LEKSIYON 10

Modulasyon

Modulasyon

Talinhaga 8:4, 7

SUMARYO: Ipahayag an mga ideya nin malinaw asin nakakapahiro sa buot paagi sa pagburubago kan kusog nin boses, tono, asin rikas nin pagtaram.

KUN PAANO GIGIBUHON:

  • Burubaguhon an kusog nin boses. Kusugan an boses tanganing iduon an panginot na mga punto asin pahiruon an mga nagdadangog. Arog man kaiyan pag nagbabasa nin teksto mapadapit sa mensahe nin paghukom. Luwayan an boses para abangan kan mga nagdadangog an sunod mong sasabihon o para magpahayag nin takot o kahaditan.

  • Burubaguhon an tono nin boses. Kun angay sa saindong lengguwahe, langkawan an saimong tono tanganing magpahayag nin entusiyasmo o tanganing ipahiling an kadakulaan o distansiya. Babaan an saimong tono para magpahayag nin kamunduan o kahaditan.

  • Burubaguhon an rikas nin pagtaram. Magtaram nin mas marikas tanganing magpahayag nin pagkaugma. Magtaram nin mas maluway sa importanteng mga punto.