Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

 ISTORYA 2

Sarong Magayon na Hardin

Sarong Magayon na Hardin

HILINGA an ritratong ini! Magayunon! Hilinga an mga tinanom, mga burak, asin mga hayop. Puwede mo daw na itukdo an elepante asin an leon?

Sain hali an magayon na hardin na ini? Hilingon ta kun paano inandam nin Diyos an daga para sato.

Inot, binugtakan nin Diyos nin berdeng duot * an ibabaw kan daga. Tapos, ginibo niya an gabos na klase nin tinanom asin kahoy. An pagtalubo kan mga ini lalong nagpagayon sa daga. Pero may iba pa kitang pakinabang diyan. Nagtatao iyan sato nin masisiram na kakanon.

Dangan, ginibo nin Diyos an mga sira sa tubig asin an mga gamgam * sa langit. Ginibo niya an mga ayam asin ikos saka kabayo, an darakula asin an saradit na hayop. Anong mga hayop an nahihiling mo sa lugar nindo? Dapat kitang maugma na ginibo ini gabos nin Diyos para sato, bakong iyo?

Kan huri, ginibo nin Diyos an sarong parte kan daga na magin espesyal na marhay. Inapod niya ini na hardin nin Eden. Pambihira nanggad an lugar na idto. An gabos duman magayon. Gusto nin Diyos na an bilog na daga magin arog kan hardin na ini.

Pero hilingon mo giraray an ritrato. Aram mo daw kun ano an nariparo nin Diyos na kulang digdi? Hilingon ta.

Genesis 1:11-25; 2:8, 9.

^ par. 5 Awot.

^ par. 6 Bayong.