Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

 Pahina kan Titulo/Pahina kan mga Kagpublikar

Pahina kan Titulo/Pahina kan mga Kagpublikar

Pahina kan Titulo/Pahina kan mga Kagpublikar

 Abril 2019 na Pag-imprenta

Bicol (fg-BI)

 

An publikasyon na ini dai ipinapabakal. Ipinublikar ini bilang kabtang kan pambilog na kinaban na pagtotokdo sa Biblia na sinusuportaran nin boluntad na mga donasyon.

Para sa mga gustong magdonar, buksan tabi an www.jw.org/bcl.

Apuera sana kun may ibang tanda, an mga kotasyon sa Biblia kinua sa Magna Banal na Kasuratan (BIC), na ipinublikar kan Philippine Bible Society. Kun an kotasyon may kasunod na NW, iyan trinadusir hale sa New World Translation of the Holy Scriptures​—With References.

Pinaghalean kan mga Retrato:

Pahina 6, pinakaitaas, Dead Sea Scroll: Shrine of the Book, Photo © The Israel Museum, Jerusalem; pahina 6, tahaw, asin pahina 32, nasa itaas sa too, Greek Codex: Hale sa The Codex Alexandrinus in Reduced Photographic Facsimile, 1909, na may permiso kan British Library; pahina 16, si Hitler: Basado sa retrato na nasa U.S. National Archives