Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

 Pahina kan Titulo/Pahina kan mga Kagpublikar

Pahina kan Titulo/Pahina kan mga Kagpublikar

Pahina kan Titulo/Pahina kan mga Kagpublikar

Sarong salaysay kan buhay asin ministeryo ni Jesus na naghahayag kun anong klase siyang tawo, kun ano an mga itinukdo saka mga ginibo niya, asin kun paano ka makikinabang diyan.

An publikasyon na ini dai ipinapabakal. Ini itinatao bilang kabtang nin pambilog na kinaban na pagtutukdo kan Bibliya na sinusuportaran nin boluntad na mga donasyon.

Para sa mga gustong magdonar, buksan tabi an donate.jw.org.

Apuwera sana kun may ibang tanda, an mga kotasyon sa Bibliya trinadusir hali sa nasa modernong Ingles na New World Translation of the Holy Scriptures, 2013 Edition.

Abril 2019 na Pag-imprenta

Bicol (jy-BI)